Działamy na rynku usług prawnych od 2000 roku. Kancelaria specjalizuje się głównie w obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zapewniając kompleksowe i optymalne rozwiązania prawne w kontekście specyfiki spraw powierzanych przez Klientów. Równolegle do stałej współpracy z podmiotami gospodarczymi, Kancelaria udziela konsultacji i porad prawnych Klientom indywidualnym a także świadczy usługi w zakresie roszczeń finansowych i związanych z nimi procedur prawno-finansowych.


Wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje merytoryczne w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz Klientów prowadzących wyspecjalizowane formy działalności gospodarczej gwarantuje profesjonalizm i efektywność pracy Kancelarii przy rozstrzyganiu spraw wymagających analizy i łączenia zagadnień z różnych dziedzin prawa.


Kancelaria zapewnia elastyczność w świadczeniu usług w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, oferując obsługę prawną, obejmującą w szczególności: sporządzanie pisemnych opinii prawnych, opiniowanie i sporządzanie projektów umów, jak również projektów aktów wewnętrznych przedsiębiorcy, zwłaszcza związanych z działalnością spółek prawa handlowego, pośrednictwo w kontaktach i negocjacjach prawnych, pomoc prawną w windykacji wierzytelności, wspomaganie czynności egzekucyjnych, zastępstwo procesowe i prawne.


Kancelaria zapewnia pełne zaangażowanie i rzetelność w realizacji powierzanych jej zadań, mając na względzie przede wszystkim indywidualne oczekiwania Klienta.