FRAbsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1995 roku radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem LB-979. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa handlowego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. W praktyce zawodowej świadczy pomoc prawną na rzecz spółek prawa handlowego, Klientów indywidualnych a także jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego zajmując się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z zawieraniem umów, windykacją należności, funkcjonowaniem spółek, zagadnieniami z zakresu prawa bankowego, finansów publicznych oraz sprawami pracowniczymi.

dorota stankiewicz 182Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego Jana Pawła II, Prawa Amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Nieruchomościami. Swoje doświadczenia zdobywała w Dziale Prawnym Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, obecnie jako aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie współpracuje z kancelarią czynnie uczestnicząc w obsłudze prawnej na rzecz Klientów Kancelarii.

paulina siedliska 182Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie aplikant radcowski II roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Doświadczenie zdobywała w Starostwie Powiatowym w Puławach. W Kancelarii pracuje od 2014 r., gdzie zajmuje się bieżącą obsługą Klientów. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie bankowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

ewa pawłowska 182x121Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W instytucjach bankowych zdobywała doświadczenie związane z windykacją należności. Aktualnie jako Aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie poszerza swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa. Uczestniczy czynnie w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz Klientów Kancelarii w dziedzinie prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa bankowego w szczególności w zakresie procesu windykacyjnego na etapie przedegzekucyjnym i egzekucyjnym, instytucji bankowych oraz kredytów konsumenckich.

patrycja kwiecień 182absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Prawo kanoniczne oraz Prawo. Obecnie odbywa studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w zakresie Prawa kanonicznego. Uczestniczy w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz Klientów Kancelarii szczególnie w zakresie prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa kanonicznego.

BZ3A7813-copyMagdalena Wereszczak - Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Współpracuje z Kancelarią od 2009 roku, czynnie uczestniczy w obsłudze prawnej świadczonej na rzecz Klientów Kancelarii. Zajmuje się przede wszystkim zadaniami zlecanymi w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców i jednostek instytucjonalnych, przedmiotowo związanymi głównie z zakresem prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa gospodarczego i prawa pracy.

 

 

BZ3A7829Grzegorz Kujawa - Radca Prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współpracuje z kancelarią od 2009 roku. Posiada doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, także z sektora finansowego. W roku 2011 odbywał roczny staż w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie rynków kapitałowych, prawie ubezpieczeniowym i prawie Unii Europejskiej.